Kalendář akcí na rok 2013

Leden

Únor

Březen

23.  března 2013.  Sobota.  
Kraj  Přimdy  v době  laténské  před  naším  letopočtem.  Poslední  popravy  soudního města  Přimdy  středověkým  způsobem.  Prohlídka  popravišť  s výkladem průvodce.  Česko-bavorský  geopark.  Sraz  na  náměstí  Přimdy  v 15.00  hodin.  Čas výkladu a prohlídky  podle zájmu od  35 min.  do  2 hodin. Josef Rídl, kronikář a průvodce na Přimdě

Duben

20.  dubna  2013.  Sobota.  
Den  Země.  Česko-bavorský  geopark.  Prohlídka zaniklé lokality  s výkladem  o průmyslu  ve  středověku  v oblasti  Přimdy.  Železárna,  sklárna, pivovar  uhlíři.  Sraz  u  Václavského  rybníka  pod  Přimdou  směrem  na  Rozvadov  1km  pod  Přimdou.  Čas  výkladu  a  prohlídky  je  podle  zájmu  od  1 hod.  do  2 hodin.  Zahájení  výkladu  je  v 15 hodin. Josef Rídl, kronikář a průvodce na Přimdě

Květen

25.  května  2013.  Sobota. 
Středověká  cesta  na  hrad  Přimda.  Květena  kolem  hradu.  Výklad  o  vzniku  hradu  a  jeho  funkce.  Informace  o  nejvyšším  místě  hory  Přimda.  Sraz  je  na hradě Přimda  v 15 hod.  Čas  výkladu  a  prohlídky  je  podle  zájmu  od  30 min.  do  několika  hodin.

Červen

22. června 2013.  Sobota.  
Hrad  Přimda. Česko-bavorský geopark.  Středověký  průmysl  kolem  hradu, války v okolí Přimdy.  Chodové strážci  hranic.  Sraz  je  na  hradě  Přimda  v 15.00 hod.  Čas  výkladu  a prohlídky  je  od  30 min.  do  několika  hodin  podle  zájmu. 
Josef Rídl, kronikář a průvodce na Přimdě

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

2. listopadu 2013.  Sobota.  
Hrad  Přimda.  Česko-bavorský  geopark.  Květena  hradu.  Druhá  sv.  válka  a  její  důsledky  pro Přimdu.  Sraz  je na  hradě  Přimda  v 15.00 hod. Čas  výkladu  a  prohlídky  je od  30 min.  do  několika hodin  podle  zájmu. 
Josef Rídl, kronikář a průvodce na Přimdě

Prosinec

28. prosince 2013.  Sobota. 
Přimda  a  jeho  výkon  soudního  práva  stětím  a  oběšením.  Prohlídka  popravišť,  cesta  na  popraviště  podle  zájmu  s názornou  popravou  vybraného   dobrovolného  jedince.   Sraz  je na  náměstí  Přimdy  v 15.00 hod.  Čas výkladu  s názornou  ukázkou  popravy  a  čekání  na  kata  je  do  dvou  hodin  podle počtu  popravovaných. 
Josef Rídl, kronikář a průvodce na Přimdě