Josef Svoboda    svoboda.jos@email.cz , mobil: 723 750 383, tel. 374 787 898        

Cesty za poznáním židovských památek
křížem krážem Českým lesem

Tachovsko

Návštěva a přístup na židovské hřbitovy s průvodcem vždy po dohovoru. Každý den s vyjímkou soboty
a židovských svátků.

(aktuální seznam židovských svátků uveden ZDE>>> )

Cykloturistická trasa:

Trasa č. I

Tachov (2 km)-Dlouhý Újezd (6 km)-Pořejov (10 km)-Pořejovský vrch-Nové Sedliště (16 km)-Václavský kopec-Maršovy Chody (20 km)-Velký Rapotín-Tachov (24 km)

Nedělní pěší výšlapy

 1. Tachov – Dlouhý Újezd
 2. Staré Sedliště – Nové Sedliště – Pořejov a zpět přes zaniklou obec Bohuslav,
  zastavení u pomníku sv. Jiří

židovské hřbitovy

Mohyla Tachov (A)

 • nejmladší židovská památka Tachova, nasypána nad místem, kde byly od r. 1946 pohřbíváni oběti „pochodu smrti“ z koncentračních táborů (např. těla 108 židovských žen z osvětimského tábora postřílených u Nýrska)
 • tryzna v r. 1948 – generál Ludvík Svoboda, r. 1985 mohyla upravena do dnešní podoby

 

Dlouhý Újezd (B)

 • opraven v roce 2006 péčí Muzea Českého lesa v Tachově
 • nejstarší náhrobek 1736, nejmladší 1920

 

 

Pořejov (C)

 • opraven v roce 2003 péčí Muzea Českého lesa v Tachově,
 • v roce 2006 prohlášen nemovitou kulturní památkou
 • nejstarší náhrobek 1706, nejmladší 1907

 

 

 

Nové Sedliště (D)

 • opraven v letech 2005 a 2006 z podnětu Muzea Českého lesa v Tachově
 • nejstarší náhrobek 1702, nejmladší 1915
 • v současném období se upravuje

 

 

Tachov - starý židovský hřbitov (E)

 • v roce 2007 prohlášen nemovitou kulturní památkou
 • nejstarší náhrobek 1634, nejmladší 1933
 • v 80. letech 20. století 40 cenných náhrobků převezeno na židovský hřbitov do Mariánských Lázní
 • záchrana hřbitova na konci r. 1989,  zásadní oprava zásluhou radnice v Tachově v letech 1991-1992

 

Tachov - nový židovský hřbitov (F)

 • zřídila židovská obec v roce 1933, pohřbívalo se na něm pět let,
 • šest židovských náhrobků, nejstarší r. 1934, nejmladší 1938
 • dochovala se část hřbitovní zdi, studna a márnice
 • v 70. letech 20. stol. (zřízen urnový háj)
 • během II. světové války se zde údajně pohřbívali polští a sovětští zajatci
 • je zde největší hromadný hrob obětí nacismu na českém území, v roce 1987 pietně upraven, r. 1989 vztyčen památník

___________________________________________________________

Základní literatura a prameny:

Jiří Fiedler, Václav Fred Chvátal:Židovské památky Tachovska, Plánska   a Stříbrska“, Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích, 2008

Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: „Židovské památky Cech“, Vydavatelství ERA, Brno 2004

PhDr. Petra Večeřová: „Navštivte… Židovské památky v Cechách, na Moravě, ve Slezsku“, Nakladatelství Olympia, a.s., 2009

Odkazy na internetové stránky:

https://zh.tachov.org

https://www.jewishmuseum.cz

https://muzeum.tachov.cz

Odborný poradce – PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal
Spolupracující organizace – Muzeum Českého lesa v Tachově
Zdroj fotografií: archiv Muzea Českého lesa v Tachově

Synagogy

Dnes jsou již pouze ve fotografiích.

Tachov

Stará synagoga

 • zvláštností bylo, že aron ha-kodeš (skříň s tórami) stál při jižní stěně sálu
 • po několika požárech byla definitivně zničena při požáru židovské ulice v r. 1911

Nová synagoga

 •  postavena v letech 1911-1912,(architekt Alfred Grotte) spolu se sousedním obecním domem, dodržovala tradiční východní orientaci,
 •  v průběhu tzv. „křišťálové noci“ 10. listopadu 1938 vydrancována a zapálena, zbořena, pozemek upraven na zahradu
 • r. 2006 na místě synagogy objevena část původní podlahové mozaiky, uložena v muzeu Českého lesa v Tachově, kde byla zrekonstruována

"Foto A. Grotte, repro R. Kodera"

Pořejov

 • r. 1765 místo dosavadní modlitebny zřízena synagoga přestavbou rohové části původního zámku
 • v r. 1904 byla poškozena požárem
 • r. 1919 prodána do soukromého vlastnictví (rodině Löwy),
 • r. 1945 při obléhání Pořejova americkou armádou byla střelbou pobořena a po válce byly její zbytky zcela zbořeny

 

 

"Foto A. Grotte, repro R. Kodera"

Nové Sedliště

 • první synagoga byla údajně dřevěná postavena r. 1703, zbořena r. 1786,
 • zděná synagoga byla postavena v letech 1786-1788, bohoslužby v ní skončily v r. 1911, v r. 1918 budova odprodána jako zdroj stavebního materiálu,
 •  jediným pozůstatkem žulový portál s Davidovou hvězdou a letopočtem1786 tvoří vstup do chléva u obytného domu č.p.66,
 • aron ha-kodeš s vnitřním zařízením byl přemístěn do nově postavené synagogy v Tachově r. 1912

 

"Foto H. Gold, repro R. Kodera"